Com millorar la Psicomotricitat dels pacients amb Alzheimer


La teràpia de Reeducació Psicomotriu és una tècnica que busca millorar la capacitat de l'home que permet, facilita i potencia el desenvolupament perceptiu, físic i social de l'individu mitjançant el moviment. A continuació coneixerem algunes tècniques i exercicis d'aquesta teràpia que poden ajudar als malalts d'Alzheimer a millorar les seves capacitats psicomotrius expressades a la Guia d'Implantació de Reeducació Psicomotriu


1. Inici de la sessió:  Quan comença la sessió és important presentar el professor i els companys, dir la data d'avui i explicar amb claredat en què consistirà la sessió.

2. Escalfament: Cal escalfar el cos i la ment amb diverses tècniques com, per exemple, caminant per la sala a diferents velocitats, alçant i baixant els genolls, fent cercles amb els braços endavant i endarere, movent el músculs de la cara, etc.

3. Contingut principal: Segons el que es treballi concretament a cada sessió, es realitzaran uns exercicis determinats. Podem posar d'exemple que, si volem treballar la relació social dels pacients, podem proposar jocs on es treballi la superació de l'autoestima, s'hagi d'aconseguir un objectiu concret o on es fomenti la relació social. 

També es poden realitzar estiraments per aconseguir tonificar la musculatura, combinats amb activitats que fomentin la coordinació i l'equilibri.

4. Part final: En aquesta part de la sessió es realitzaran activitats que ajudin al distanciament emocional, la relaxació i el control de la respiració, així com comentar les situacions viscudes al llarg de la sessió i plasmar les emocions a través del dibuix, la mímica, etc. 


Al llarg de tota la sessió és útil treballar amb diversos materials com pilotes de goma, aros, mocadors, entre d'altres.