Tallers per malalts d'Alzheimer.


Motivació Física

Descripció: Amb la incorporació de la sessió d’exercici físic, recolzem el tractament multidisciplinar de les persones amb Alzhèimer actuant en prevenció de possibles caigudes i mantenint la condició física general.

Al programa Gym Alzhèimer s’inclouen exercicis de peu i assegut, treballant la força i l’amplitud de moviment de forma suau. La metodologia utilitzada incideix a la capacitat de comunicació, creant un vincle entre els participants i l’educador físic. Amb rutines estables i adaptades maximitzem la implicació dels beneficiaris.

Treballem amb dinàmiques grupals i materials atractius afavorint el caràcter lúdic de la sessió, donant com a resultat el bon humor i benestar dels participants.

Objectiu:

Mantenir la connexió entre el cos, ment i entorn el major temps possible, endarrerint la dependència.

Conducció:

Fundació Siel Bleu – www.sielbleu.es


Motivació Cognitiva

Descripció. Dedicat a la Coral de Pares i Mares de l'escola Escala Dei, te com objectiu alentir la malaltia. Amb aquest taller es pretén que el malalt faci exercicis mentals que mantinguin actives aquestes àrees perquè la malaltia avanci més lentament.Amb exercicis dedicats al malalt a la seva capacitat i grau d'afectació, es treballen àrees com el llenguatge, la gnosia, la memòria, el càlcul, etc.

Els tallers són dirigits per una doctora que fa un estudi del pacient per seguir la seva evolució.


Objectiu. Ajudar els malalts a que la malaltia no avanci, ensenyar i instruir-los en la rutina de la feina cognitiu diari.

Conducció: Doctora Victoria Sierra. Col.laboradors: Lurdes Borgoñoz i Maribel Ratón

Artterapia

Descripció. La pràctica de l'expressió artística com a teràpia que pretén incidir en el curs clínic de la patologia no és una novetat. L'art com a teràpia rehabilitadora pot modificar el curs esperat de la malaltia, en la qual les experiències vitals de l'individu, la seva estabilitat emocional es vegin altament apaivagades per la seva activitat internacional actuació amb l'art.

L'art teràpia contribueix al fet que la progressió de la malaltia es porta a terme d'una manera menys conflictiva, i en aquest sentit, estem incidint en el curs clínic del malalt. I com a tractament ansiolític és una tècnica lícita de ser aplicable als nostres malalts ja que poden ser capaços d'expressar a través del color o del traç senzill i obtenir benefici d'altres programes que requereixen d'una certa capacitat de raonament verbal i de judici i sobretot, que requereixen la utilització de memòries que es veuen compromeses molt aviat a les demències primàries. 

Objectiu: Així com amb el taller de motivació cognitiva aquestes activitats estan orientades a mantenir actiu el malalt, motivat i col·laborador per tal d'alentir la malaltia. 

Conducció: Pintor Antonio Garcia Iglesias. Col.laboradors: Maribel Ratón i Jose Blanco

Musicoterapia

Descripció. Proposem el tractament de musicoterapia per promoure la socialització entre els malalts ja que la pèrdua de capacitats cognitives, del llenguatge i perceptuals redueixen la interacció d'aquests amb l'entorn. Els malalts que han perdut la parla, poden ser capaces de tenir una interacció amb uns altres a través del cant, la utilització del cant en grup pot millorar el comportament social, físic i emocional dels pacients. 

La música és una forma efectiva d'avivar el record. Si proporcionem estructures rítmiques, retornarem als malalts el context rítmic i melòdic permetent-los perseverar i treballar la concentració i la memòria. 

Objectiu: La musicoterapia proporciona una forma de teràpia que estimula les activitats cognitives i facilita la conducta comunicativa.

Conducció: Conxita Bentz Llicenciada en Piano pel Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona, Musicoterapeuta per la UB i professora del Máster de Musicoterapia de la UB. Col·laboradora: Lurdes Borgoñoz